ศูนย์รวมข่าวสารประชาสัมพันธ์

 กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการจ้างงานคนพิการ ตามาตรา 33 การให้สัมปทาน ตามมาตรา 35 กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2567
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการจ้างงานคนพิการ ตามาตรา 33 การให้สัมปทาน ตามมาตรา 35 กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2567
กองการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมรับฟังทิศทางกรมประชาสัมพันธ์ด้านโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๗
กองการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมรับฟังทิศทางกรมประชาสัมพันธ์ด้านโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๗
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศ / คำสั่ง / ระเบียบ / หนังสือเวียน

- บริการของเรา -

ความคืบหน้าบัญชีข้าราชการ และ พนักงานราชการ

Infographic

วินัย คุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรมและความโปร่งใส

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
สำนักงาน ก.พ.
e-government