ศูนย์รวมข่าวสารประชาสัมพันธ์

image
กรมประชาสัมพันธ์หารือ ก.พ. เตรียมพร้อมจัดอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่
image
กองการเจ้าหน้าที่ จัดส่งมอบงานและพิธีประดับอินทรธนูข้าราชการระดับอำนวยการสูงและอำนวยการต้น กรมประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
image
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ จัด Learning Zone’s Talk แชร์ความรู้การวางแผนการเงินสู่ความมั่งคั่ง

ประกาศ / คำสั่ง / ระเบียบ / หนังสือเวียน

- บริการของเรา -

ความคืบหน้าบัญชีข้าราชการ และ พนักงานราชการ

Infographic

วินัย คุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรมและความโปร่งใส

image
image
image
image