ศูนย์รวมข่าวสารประชาสัมพันธ์

image
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ จัด Learning Zone’s Talk แชร์ความรู้การวางแผนการเงินสู่ความมั่งคั่ง
image
กองการเจ้าหน้าที่จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ ณ กรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2565
image
กองการเจ้าหน้าที่ จัดกรอบอัตรากำลังมาตรฐานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประกาศ / คำสั่ง / ระเบียบ / หนังสือเวียน

- บริการของเรา -

ความคืบหน้าบัญชีข้าราชการ และ พนักงานราชการ

Infographic

วินัย คุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรมและความโปร่งใส

image
image
image
image