ศูนย์รวมข่าวสารประชาสัมพันธ์

image
กรมประชาสัมพันธ์ เข้าชี้แจง อ.ก.พ.สำนักนายกรัฐมนตรี ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
image
กองการเจ้าหน้าที่ประชุมจัดกรอบอัตรากำลังมาตรฐานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต (สปข.)
image
กรมประชาสัมพันธ์หารือ ก.พ. เตรียมพร้อมจัดอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่

ประกาศ / คำสั่ง / ระเบียบ / หนังสือเวียน

- บริการของเรา -

ความคืบหน้าบัญชีข้าราชการ และ พนักงานราชการ

Infographic

วินัย คุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรมและความโปร่งใส

image
image
image
image