ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

อีเมล์

Social

กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 
แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400

โทรศัพท์ : 02-618-2323 ต่อ 1319 

โทรสาร : 02-618-2376

 

 

personnel@prd.go.th

 

 

 

   

 

 

   

 คะแนนโหวต :