"เร็ว รุก สร้างสุขกับงาน"

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบแนวทางการทำงานเชิงรุก ในพิธีรายงานตัวของประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการส่วน และข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จำนวน 30 ราย โดยยึดคำขวัญ “เร็วรุก สร้างสุขกับงาน วิชาการนำหน้า จิตอาสาเพื่อสังคม”  หลักการบริหารงานเชิงรุก การประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการเชิงรุก และประเด็นการประชาสัมพันธ์

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar