ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐของบุคลากรที่สังกัด กรมประชาสัมพันธ์ (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ)

                                        


แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของบุคลากรในสังกัด กรมประชาสัมพันธ์ (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ) วันที่แผยแพร่  
แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของบุคลากรในสังกัด กรมประชาสัมพันธ์ (ข้าราชการบำนาญ) วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar