ขั้นตอนการทำบัตรข้าราชการ

                                       


แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ) วันที่แผยแพร่  
แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการบำนาญ) วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar