ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) ของกรมประชาสัมพันธ์

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศขึ้นบัญชีฯ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar