กกจ. จัดกรอบอัตรากำลังมาตรฐาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

 กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมจัดกรอบอัตรากำลังมาตรฐานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.  


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar