กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ จำนวน 35 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับโอนข้าราชการ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar