แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2564 - 2567

ไฟล์เอกสารประกอบ
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2564 - 2567.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar