ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์

 


ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ วันที่แผยแพร่  
ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน (ภาษาอังกฤษ) วันที่แผยแพร่  
ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน (ทั่วไป) วันที่แผยแพร่  
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) วันที่แผยแพร่  
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ทั่วไป) วันที่แผยแพร่  
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล วันที่แผยแพร่  
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่แผยแพร่  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่แผยแพร่  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วันที่แผยแพร่  
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วันที่แผยแพร่  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่แผยแพร่  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่แผยแพร่  
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า วันที่แผยแพร่  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ