ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง |
ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน (ภาษาอังกฤษ) |
ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน (ทั่วไป) |
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) |
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ทั่วไป) |
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล |
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี |
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป |
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา |
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ |
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี |
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า |
ตำแหน่ง นายช่างโยธา |
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ