สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสงค์จะรับโอนข้าราชการไปแต่งตั้งในตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
doc00308720221109094752.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม