สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสงค์จะรับโอนข้าราชการไปแต่งตั้งในตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
doc00308720221109094752.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar