กรมประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

📣 กรมประชาสัมพันธ์​ ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1อัตรา  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 3 อัตรา   ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

มาเป็นครอบครัว กปส. ด้วยกันนะคะ /ครับ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
รับโอน ต.นิติกร ต.นักทรัพฯ ต.นายช่างไฟฟ้.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar