กรมการพัฒนาชุมชนมีความประสงค์รโอนข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ที่ว่าง รวม 29 อัตรา

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
กรมการพัฒนาชุมชนมีความประสงค์รโอนข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ที่ว่าง รวม ๒๙ อัตรา.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ