คำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ที่ 1599/2564 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา คกก.จริยธรรม กปส. 2565.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar