ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ(ด้านทั่วไป) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ(ด้านภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ(ด้านทั่วไป) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ(ด้านภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


ไฟล์เอกสารประกอบ
ความคืบหน้า นักประชาฯ ปก..pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar