สรุปข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 67)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ตารางสรุปรายงานการเรียกรายงานตัวฯ ขึ้นเว.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar