ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบั.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar