ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
DOC052422-05242022173609.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม