ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
รับโอนข้าราชการ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar