คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิซาเศรษฐศาสตร์ ประยุกต์และนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ 2567) รอบที่ 2

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิซาเศรษฐศาสตร์ ประยุกต์และนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ 2567) รอบที่ 2.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar