สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ-ชำนาญการ สังกัดสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar