สำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
DOC072122-07212022100427.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar