สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมในระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมในระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar