ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่ง ก.พ. แต่งตั้ง คกก.จริยธรรม กปส. 2565.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar