ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการต้น และอำนวยการสูง กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการต้น และประเภทอำนวยการสูง

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
doc8530.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar