การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมประชาสัมพันธ์

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ.pdf |


คะแนนโหวต :