ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงาน.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar